Badania psychotechniczne kierowców

Kierowcy wyższych kategorii zobowiązani są do przejścia badań psychotechnicznych, które prowadzone są przez psychologa posiadającego stosowne uprawnienia. Takie badania można wykonać między innymi w pracowni psychotechnicznej Automobil Klubu Polskiego.

Ocena psychologa

Badania psychotechniczne kierowców obejmują zarówno rozwiązanie testów papierowych, jak i wykonanie tak zwanych testów aparaturowych. Zadaniem uprawnionego psychologa jest stwierdzenie czy u danej osoby nie występują przeciwwskazania do prowadzenia samochodu i wykonywania pracy kierowcy zawodowego. Psycholog zobowiązany jest ocenić stopień rozwoju intelektualnego, cechy osobowości, zdolność koncentracji uwagi, a także jej przerzutność. Ocena obejmuje również szybkość czasu reakcji.

Warto dodać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na badania psychotechniczne do psychologa muszą zgłosić się również osoby, którym prawo jazdy zostało zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu bądź przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych. Badania zawsze przeprowadzane są w spokojnej atmosferze, która pozwala się skoncentrować.