Coaching – proces ewoluujący

Coaching – proces ewoluujący

Dobry coaching to taki coaching, którego skutkiem jest wprowadzenie realnych zmian w życiu osoby szkolonej lub modyfikacja jakiegoś fragmentu jej życia. Dokładne cele coachingu są zawsze ustalane na pierwszych spotkaniach zapoznawczych, chociaż niemal zawsze każdy ma już jakieś ogólne oczekiwania wobec tego, co chciałby osiągnąć. Trzeba je tylko doprecyzować i odpowiednio wprowadzić w życie.

Dochodzenie do celu

Coaching nie polega po prostu na rozmowie motywacyjnej czy przemyśleniu określonych spraw. Są to oczywiście ważne rzeczy, ale istotniejsze jest wprowadzanie bardzo konkretnych zmian krok po kroku pomiędzy kolejnymi sesjami coachingowymi oraz obserwowanie, co takich działań realnie się udaje. Po każdym kolejnym spotkaniu proponowane metody są modyfikowane i ponownie wykorzystuje się je w codziennym życiu, obserwując uzyskiwane dzięki nim efekty. Zmiany działają już od początku, dzięki czemu pojawia się sprzężenie zwrotne dla motywacji pozwalającej zastosować jeszcze dalej idące zmiany.