Złotówkowicze kontra wskaźnik WIBOR

Złotówkowicze kontra wskaźnik WIBOR

3 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał orzeczenie, które może zmienić sytuację bardzo wielu kredytobiorców. Otóż orzeczenie to doprowadziło do tymczasowego wykreślenia tego wskaźnika z umowy kredytowej. Takie orzeczenie sprawia, iż do oprocentowania rat będzie wliczana jedynie marża banku. Dla kredytobiorców oznacza to, iż wysokość ich raty może być niższa nawet o 75%. Jednak tutaj pojawia się podstawowe pytanie – jak na tym tle wypadają sprawy złotówkowiczów? 

Stanowisko kancelarii prawniczych w sprawie złotówkowicze kontra WIBOR

Zdecydowana większość kancelarii prawniczych jest zdania, iż sprawy złotówkowiczów mają takie same szanse powodzenia jak sprawy osób posiadających kredyty we frankach. Taka opinia jest poparta faktem, iż na chwilę obecną nie jest znany dokładny sposób ustalania wskaźnika WIBOR – a przede wszystkim to, czy jest on ustalany w oparciu o analizę rzeczywistych transakcji czy też jedynie na podstawie arbitralnych ustaleń banku. Innym argumentem przemawiającym za włączeniem złotówkowiczów w sprawy unieważnienia WIBOR jest to, iż kredytobiorcy często nie uzyskiwali informacji o ryzyku wynikającym z oparcia kredytu o ten wskaźnik. A to wszystko przemawia za tym, żeby unieważnienie WIBOR objęło wszystkich kredytobiorców.