Jak wyglądają relacje lekarza i pacjenta po operacji przepukliny?

Jak wyglądają relacje lekarza i pacjenta po operacji przepukliny

Osoby przygotowujące się do operacji przepukliny są zapewniane, że zabieg nie jest na tyle skomplikowany, aby generować niepotrzebne obawy. Należy jednak liczyć się z tym, że powrót do normalnego funkcjonowania po jego zakończeniu może wymagać pewnego wysiłku. Jak więc wygląda kontakt z lekarzem już po przeprowadzonej operacji?

Operacja i co dalej?

Operacja przepukliny w szpitalu Medfemina we Wrocławiu nie wymaga wcale długiego pobytu w placówce już po zakończeniu zabiegu. Nie oznacza to jednak wcale, że pacjent nie będzie musiał w przyszłości kontaktować się w chirurgii. Pierwsza kontrola ma miejsce już w momencie usuwania szwów skórnych. Lekarz nie może wtedy zbadać miejsca zmienionego chorobowo, już na tym etapie może jednak ocenić ryzyko ewentualnych powikłań. Kolejne kroki są uzależnione przede wszystkim od stanu pacjenta. Co ważne, ten ostatni również powinien obserwować swój organizm i reagować na niepokojące sygnały. Interwencja będzie konieczna zwłaszcza wtedy, gdy zaobserwowane zostanie ponowne uwypuklenie się guza. Przepuklina jest, niestety, chorobą o nawrotowym charakterze.