Czy WIBOR może być uznany za klauzulę niedozwoloną?

Czy WIBOR może być uznany za klauzulę niedozwoloną

O możliwości podważenia umowy kredytowej, gdy kredyt zawarty jest w złotówkach, mówi się już od kilku lat. Dopiero od niedawna możemy jednak natrafić na konkretne ustalenia przybliżające nas do osiągnięcia tego celu. Warto przyjrzeć się im zatem i dowiedzieć się, na jakie rozwiązania możemy liczyć.

Przegląd możliwości

Jeszcze przed analizą tego, co można zrobić ze wskaźnikiem WIBOR warto przypomnieć, że oprocentowanie samego kredytu może być oparte nie tylko na stałej, ale i na zmiennej stopie procentowej. To właśnie oprocentowanie zmienne jest wyliczane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR, która również zmienia się w czasie. Traktowanie WIBOR jako klauzuli niedozwolonej bazuje na przepisie kodeksu cywilnego obowiązującym w naszym kraju. Tam właśnie znajduje się definicja takiego postanowienia umownego, które jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza interesy konsumenta. Analizy poświęcone wskaźnikowi WIBOR pozwalają na stwierdzenie, że w wielu przypadkach można znaleźć przesłanki uzasadniające postrzeganie go w taki właśnie sposób.